Địu Thông Dụng

Địu korea thông dụng nhất tại Hàn Quốc có thể dùng cho bé sơ sinh từ 1 tháng đến 2 tuổi hoặc đến 20kg